AEO az ELIT közösség

Ismerkedjen meg az AEO világával és tartozzon egy Elit közösséghez!

Az Európai Unió, az AEO koncepcióját a nemzetközi szinten elismert szabványokkal összhangban dolgozta ki és a programot az összes gazdálkodó számára elérhető tett. Legyen szó kis- vagy középvállalkozásról egészen a multinacionális vállalatokig, illetve legyen bármely, a nemzetközi ellátási láncban szereplő entitás.

Az engedélyezett gazdálkodó (a továbbiakban: AEO) koncepciója, a Vámigazgatások Világszervezete által bevezetett és a vámhatóságok, illetve a vállalatok közötti partnerségen alapuló rendszer.

A gazdasági szereplők, amelyek önként teljesítik a kritériumok széles körét és szorosan együttműködnek a vámhatóságokkal, képesek szavatolni az ellátási lánc biztonságára vonatkozó közös cél megvalósítását. Ez mindannyiunk közös érdeke.

Az engedélyezett gazdálkodó a vonatkozó uniós és nemzeti rendelkezéseknek megfelelően olyan meghatározott gazdálkodó, aki vagy amely a vámügyi vonatkozású műveleteivel vonatkozásában megbízhatónak minősül, és ezért jogosult arra, hogy az EU egészében kedvezményekben részesüljön.

Az AEO státus a következő típusú engedélyeket foglalja magában: a „vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodóét (AEOC) és a „biztonság és védelem” típusú engedélyezett gazdálkodóét (AEOS). Az eltérő engedélyek különböző típusú kedvezményeket biztosítanak.

Néhány kedvezmény – kivonatosan

  • Könnyebb hozzájutni Vámjogszabályokban meghatározott egyszerűsítések
    • Árutovábbításra vonatkozó egyszerűsítések
    • Bejegyzés a nyilatkozattevő nyilvántartásába
    • Csökkentett összegű összkezesség
    • Elfogadott exportőri engedély
  • A termékimport után fizetendő általános forgalmi adó önadózásra feljogosító engedély.

Vállalatunk támogatást nyújt az első „miértek” felmerülésétől kezdődően, a felkészülés folyamat egészén át, a már megszerzett engedély nyomon követésének különböző fázisaiban is.

NAV tájékoztató:

https://nav.gov.hu/vam/aeo/az-aeo-programrol-roviden/az-aeo-programrol-roviden

Kérem, keresse szakértőnket telefonon vagy elektronikus levélben!